top of page

Coaching aitab saavutada kõrgemaid sihte, viia ellu muutusi

ja areneda tugevamaks juhiks.

 

Meie koostöö eesmärk on

teadlik kasvamine.

Arto Aas

Executive coach

Kasvamine tähendab sageli pingutust ja mugavustsoonist väljumist. Kasvamine tähendab riskide võtmist. Teadlik riskimine ja ebaõnnestumine on muutuste teel igati aktsepteeritav. Edukad on need, kes on julged ja järjekindlad. 
Ebaõnnestumist pole olemas, kui saadud kogemusest midagi õppida. 
Coachingust

Coaching on protsess, kus töö käib peamiselt vestluse vormis. Coach vastutab protsessi, sobiva keskkonna ja õige metoodika eest. 

 

Klient võtab vastutuse oma valikute ja pühendumisega. Coaching pakub kliendile nii tuge kui väljakutseid. 

 

Coaching suurendab kliendi eneseusku ja teadlikkust. Protsessis keskendutakse lahendustele ja tegutsemisele.  

Väljakutsed

Väljakutseid esitav coaching on omaette coachingu stiil, mis pöörab erilist tähelepanu ambitsioonikate eesmärkide saavutamisele.

Kõrgemad sihid tähendavad ka suuremat pingutust, survet ja mugavustsoonist väljumist. 

Muutus ja riskeerimine on sageli ebamugav ja raske, aga kasvamiseks vältimatu. Tähtis on, et inimene jõuaks oma eesmärkidele lähemale. 

 

Minust

22 aastat juhtimiskogemust era-, avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonides. Olen töötanud ministrina Vabariigi Valitsuses. 

Näinud lähedalt nii väga suurte kui väikeste organisatsioonide juhtimist. Teinud koostööd nii alustavate kui kogenud juhtidega.

 

Olen lõpetanud TTÜ ja täiendanud end mitmes teises kõrgkoolis. Oman The Academy of Executive Coachingu tunnistust.   

 

Mis on coaching?

Coaching on inspireeriv ja loominguline partnerlus, mis toetab inimese isiklikku ja tööalast kasvu ning toimetulekut muutustega.

Coach julgustab klienti avastama oma professionaalset ja isiklikku potentsiaali ning seda maksimaalselt rakendama.

Coaching keskendub tulevikule. Oluline on jõuda protsessis konkreetsete tegevusteni, mis aitavad püstitatud eesmärke ellu viia.

Juhtimiscoaching (executive coaching) on mõeldud eelkõige tänastele ja tulevastele juhtidele, kes soovivad olla edukamad läbi oma liidriomaduste ja juhtimisoskuste arendamise.

Osalemine coachingus tõstab juhi teadlikkust, enesekindlust ja aitab ellu viia soovitud muutusi.

Iga teekond saab alguse esimesest sammust.
 
Võta julgelt ühendust.

E-kiri: artoaas@gmail.com
Tel. 51 88 518

contact
bottom of page