top of page

Kuidas coaching käib?

Coaching on protsess, kus töö käib peamiselt läbi vestluse. Coach vastutab protsessi, sobiva keskkonna ja metoodika eest. Klient aga võtab vastutuse oma valikute, arengu ja pühendumisega. Coaching pakub kliendile nii tuge kui väljakutseid.

Olen peamiselt kasutanud coachingu mudelit, mis koosneb kuuest kohtumisest a 1,5 tundi. Kohtumised toimuvad keskmiselt 3-4 nädalat tagant, mis tähendab, et kogu protsess kestab kokku 5-6 kuud. See tagab coachingu pikaajalise ja kestva mõju. Kuivõrd coaching on äärmiselt personaalne, siis saab loomulikult kasutada ka teistsuguseid, kliendi soovidele vastavaid koostöövorme.

 

Meie koostöö algab soovi korral sobivuskohtumisega (chemistry meeting), kus mina tutvustan coachingu protsessi ja olemust, klient aga räägib oma ootustest ja eesmärgist. See esimene konsultatsioon on tasuta ega too kaasa mingeid kohustusi. Kui sobivuskohtumine on edukas, siis meie koostöö jätkub.    

Minu jaoks on eduka coachingu vundamendiks ausameelne, usaldusväärne ja heatahtlik suhtumine. Meie töökeskkond on konfidentsiaalne ja tuleviku lahendustele keskendunud.

 

Professionaalset coachingu protsessi võib iseloomustada järgmiselt:

  • Teadlikkus – klient saab paremini teadlikuks oma tugevustest ja nõrkustest, samuti oma eesmärkidest ja sellest, kuidas sinna jõuda.

  • Usk endasse – kliendi enesekindluse kasv läbi toe, tunnustuse ja vajadusel ka läbi teiste eeskuju.

  • Süüdistustevaba keskkond – coach ei süüdista ega anna kliendile hinnanguid.

  • Vastutus – klient vastutab ise oma valikute ja otsuste eest. Coach vastutab eelkõige protsessi eest.

  • Väljakutse ja tegutsemine – coaching tähendab sageli mugavustsoonist väljumist ja uute sihtide seadmist.

  • Keskendumine lahendustele – fookus on lahendustel ja tulevikul, mitte süüdistustel ja minevikul.

 

Coaching eeldab kliendisuhtes täielikku usalduslikkust ja avameelsust, mistõttu tuleb eetilistest väärtustest kindlalt kinni pidada.

Eetilised põhitõed:

  • Täielik kliendisuhte konfidentsiaalsus

  • Kokkulepete selge sõnastamine ja nendest kinni pidamine

  • Huvide konflikti vältimine (nii isiklike kui äriliste)

  • Professionaalsed piirangud ja selged rollid (coach ei ole psühholoog, mentor ega konsultant)

bottom of page